“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

29.02.2020. ir noslēdzies TELECI projekts, kuram pieprasīts zinātniskās atskaites iesniegšanas pagarinājums, lai pilnvērtīgāk varētu aprakstīt un apkopot visu, kas projekta laikā ir paveikts.
Īsumā: TELECI prototips ir izveidots (sasniegts TRL4), reģistrēta zinātība (Know-how), izveidotas 19 prezentācijas un viens stenda referāts konferencēm, sagatavoti pētījumi projekta 8 aktivitātēs un publicēti 17 zinātniskie raksti un viens sagatavots publicēšanai projekta pēc uzraudzības periodā. Kopumā ir publicēta viena monogrāfija, 3 raksti publicēti žurnālos, 2 Web of Science datubāzēs un pārējie Scopus datubāzēs.
Projekta laikā publicētie zinātniskie raksti:
1. “Technological Solution for Developing Sustainable Cooperation between Adult Education Institutions and Enterprises” Sarma Cakula Scopus un IEEE Xplore Digital Library
2. Adults’ Digital Competence And Readiness For OnlineLearning: Preliminary findings on Latvian adult learners’ readiness to study online, Sarma Cakula, indeksēts Web of Science
3. Contradictions in higher education, Laura Dzelzkalēja and Jānis Kapenieks sen., Žurnāls
4. Blockchain and the Future of DigitalLearningCredential Assessment and Management, Merija Jirgensons and Jānis Kapenieks, Žurnāls
5. Cognitive Development in Active eLearning,Dace Ratniece, indeksēts Scopus
6. Conceptual design of the new generation adaptive learning m anagement system Aleksandrs Gorbunovs*, Zanis Timsans, Bruno Zuga, Viktors Zagorskis – indeksēts Scopus
7. Smart Technological Learning Conceptual model Cakula Sarma – indeksēts Scopus
8. COLLABORATIVE KNOWLEDGE FLOW — MAPPING THE E-LEARNING ENVIRONMENT Iveta Daugule, Atis Kapenieks – indeksēts Web of Science
9. TELECI Architecture for Machine Learning Algorithms Integration to Existing LMS” Zagorskis, V., Gorbunovs, A., Kapenieks, A. (monogrāfijā)
10. The Data of the Initial Motivation – a Valuable Source for the Development of the Course Content. A Case Study in the Group of Business Students, Iveta Daugule, Atis Kapenieks – Scopus
11. COGNITIVE ENERGY FLOW MODEL CONCEPT FOR VIRTUAL STUDENT, Viktors .Zagorskis, Atis Kapenieks, Aleksandrs Gorbunovs. indeksēts Scopus
12. Emotions identification utilizing periodic handwriting on mobile surfaces Viktors Zagorskis, Atis Kapenieks, Aleksandrs Gorbunovs, indeksēts Scopus
13. First Insights into Hybrid AI-Fuzzy Tutoring System for Boredom Identification, V.Zagorska un A.Kapenieka raksts -indeksētsSocpus
14. Review of Cognitive Energy Flow Model Concept for Virtual Student, Viktors Zagorskis, and Atis Kapenieks, indeksēts Socpus
15. ELECI Approach for e-Learning User Behavior Data Visualization and Learning Support Algorithm – Atis KAPENIEKS, Iveta DAUGULE, Kristaps KAPENIEKS, Viktors ZAGORSKIS, Janis KAPENIEKS Jr, Zanis TIMSANS, Ieva VITOLINA Žurnāls
16. Colour Codes Method Digitalization in edX E-learning Platform”Timšāns Ž. indeksēts Scopus
17. Knowledge Acquisition Data Visualization in eLearning Delivery, Atis Kapenieks, Iveta Daugule, Kristaps Kapenieks, Viktors Zagorskis, Janis Kapenieks jun., Zanis Timsans, Ieva Vitolina, indeksēts Scopus