A   OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 15 KP  
  1. E-studiju tehnoloģijas   15 KP
         
B   OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP  
  1. Mobilās sakaru sistēmas   5 KP
  2. Telekomunikāciju un datoru tīkli   5 KP
  3. Signālu apstrādes teorija   5 KP
  4. Zināšanu pārvaldības aktualitātes   5 KP
  5. Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes   10 KP
  6. Struktūrmodelēšana   10 KP
  7. Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā   10 KP
  8. Izkliedētas intelektuālas sistēmas   5 KP
  9. Augstskolas pedagoģija   5 KP
  10. Ilgtspējīgas izglītības psiholoģija   5 KP
  11. Pētniecisko spēju attīstību veicinošas mācīšanās vides radīšana   5 KP
  12. Mūsdienu izglītības pamatprincipi un pieejas to realizēšanai   5 KP
  13. Pedagoga kompetence   5 KP
  14. Izglītības pētījumu metodoloģija   5 KP
  15. Mūsdienu vadības teorijas.   5 KP
  16. Pārmaiņu teorijas un mūsdienas. Organizācijas stratēģiskā plānošana. Mācīties spējīga organizācija.   5 KP
         
C   VALODAS 6 KP  
  1. Angļu valoda   6 KP
  2. Vācu valoda   6 KP
  3. Franču valoda   6 KP
D   BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 6 KP  
         
E   ZINĀTNISKAIS DARBS 102KP  
         
    Kopā:                               144KP  

 

Programma akceptēta RTU Tālmācības studiju centra pilnsapulcē 2007. gada 5. februārī.

Direktors                                                          Dr.fiz. Atis Kapenieks

 

Programma akceptēta Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes domes sēdē 2007. gada 16. februārī.

Dekāns                                                             Prof. Guntars Balodis

Par programmas kopēju izstrādi noslēgts nodomu protokols ar Daugavpils Universitāti, Daugavpilī, 2006. gada. 8. novembrī.

Par programmas kopēju izstrādi noslēgts nodomu protokols ar Liepājas Pedagoģisko Akadēmiju, Helsinkos, 2006. gada. 22. novembrī.