Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Aleksandrs Gorbunovs

Populārzinātnisks raksts

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

I. Gintere, Viktors Zagorskis, Atis Kapenieks

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Viktors Zagorskis, Atis Kapenieks

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Sabīne Grīnberga

Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos

Laura Dzelzkalēja, Žanis Timšāns

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Žanis Timšāns, Aivars Kaupužs

Raksts konferenču tēžu krājumā

Loreta Juškaite

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Evija Mirķe, Sarma Cakula

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Sarma Cakula, Andra Krasavina

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Velta Ļubkina

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Aivars Kaupužs, Viesturs Lāriņš

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Evija Mirķe, Sarma Cakula

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Andra Jākobsone, Sarma Cakula, Monica Florea

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Sarma Cakula, Andra Jākobsone

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Iveta Daugule, Atis Kapenieks

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Loreta Juškaite, Austris Cābelis

Citas publikācijas

Dace Ratniece,Sarma Cakula

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Žanis Timšāns, Atis Kapenieks,Rūdolfs Gulbis

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Velta Ļubkina

Raksts konferenču tēžu krājumā

 

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Aivars Kaupužs, Viesturs Lāriņš, Lorita Rižakova

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Sabīne Grīnberga

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Sarma Cakula,Kaspars Osis,Atis Kapenieks

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Loreta Juškaite

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Jānis Kapenieks

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Laura Dzelzkalēja, Jānis Kapenieks

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Kaspars Osis,Sarma Cakula, Atis Kapenieks

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Sarma Cakula, Kaspars Osis, Atis Kapenieks

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Dace Ratniece

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Aivars Kaupužs, Viesturs Lāriņš, Lorita Rižakova

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Loreta Juškaite

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Alvis Sokolovs, Linards Grigāns, Laura Dzelzkalēja, Ginta Majore, Liepa Bikulčiene

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Bruno Žuga, Atis Kapenieks, Aleksandrs Gorbunovs, Merija Jirgensons, Jānis Kapenieks, Jānis Kapenieks, Ieva Vītoliņa, Guna Jākobsone-Šnepste, Ieva Kudiņa, Kristaps Kapenieks, Žanis Timšāns, Rūdolfs Gulbis

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Aleksandrs Gorbunovs, Merija Jirgensons, Jānis Kapenieks, Jānis Kapenieks, Ieva Vītoliņa, Ginta Majore, Guna Jākobsone-Šnepste, Ieva Kudiņa, Kristaps Kapenieks, Žanis Timšāns, Rūdolfs Gulbis, Dzintars Tomsons, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Jānis Letinskis, Antra Balode

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Ieva Vītoliņa

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Dace Ratniece,Sarma Cakula

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis, Kristaps Kapenieks, Ieva Kudiņa

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Kristaps Kapenieks, Bruno Žuga, Rūdolfs Gulbis, Ieva Kudiņa

Raksts konferenču tēžu krājumā

Atis Kapenieks

Raksts konferenču tēžu krājumā

Merija Jirgensons

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Bruno Žuga, Jānis Kapenieks, Atis Kapenieks, Rūdolfs Gulbis, Žanis Timšāns

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Dace Ratniece, Sarma Cakula, Kristaps Kapenieks, Viktors Zagorskis

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Žanis Timšāns, Kristaps Kapenieks

Citas publikācijas

Dace Ratniece

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Aleksandrs Gorbunovs

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Merija Jirgensons

Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Dace Ratniece

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Ieva Vītoliņa, Atis Kapenieks

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Bruno Žuga, Kristaps Kapenieks, Ieva Vītoliņa, Līga Mangusa, Atis Kapenieks

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Dace Ratniece

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Aleksandrs Gorbunovs

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Atis Kapenieks, Bruno Žuga, Ieva Vītoliņa, Jānis Kapenieks, Aleksandrs Gorbunovs,Merija Jirgensons, Jānis Kapenieks, Ieva Kudiņa, Kristaps Kapenieks, Rūdolfs Gulbis, Antra Balode

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Merija Jirgensons

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Kristaps Kapenieks, Guna Jākobsone-Šnepste

Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Aleksandrs Gorbunovs, Dainis Gorbunovs, Atis Kapenieks

Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Informācija tiks papildināta.

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Informācija tiks papildināta.

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Informācija tiks papildināta.

Nosaukums

Autori

Publikācijas veids

Informācija tiks papildināta.