PAR MUMS


RTU Tālmācības Studiju centra mērķis ir attīstīt tālmācības iespējas Latvijā ikvienam ērti pieejamā universitātei atbilstošā līmenī, tā realizācijai izmantojot modernās pasaules tālmācības pieredzi un tehnoloģijas.

Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Tālmācības Studiju centrs (TSC) ir izveidots ar PHARE programmas "Starpvalstu sadarbība tālmācībā" atbalstu. Tālmācības Studiju centrs ir dibināts 1997.gada 25.maijā kā RTU struktūrvienība, kas paredzēts RTU un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla iesaistīšanai tālmācības attīstībā Latvijā.

Tālmācības Studiju centra uzdevums ir organizēt tālmācības kursu izstrādi un pielāgošanu, kā arī mācību procesu šo kursu apgūšanai. Kursu dalībniekus konsultē RTU un citu augstskolu pasniedzēji, kursu dalībniekiem pieņemamā vietā, laikā un formā.

RTU Tālmācības Studiju centrs sadarbojas ar citu valstu tālmācības centriem ar mērķi pārņemt un adaptēt labākos un piemērotākos tālmācības kursus.