Acu izsekošanas tehnoloģijas izglītībā

Populārzinātnisks raksts
2022.g.
Autors: Aleksandrs Gorbunovs, RTU Tālmācības studiju centra vadošais pētnieks (pēcdok.)

Aktualizēta izglītojamo mācību aktivitāšu un uzvedības īpatnību noteikšana e-studiju vidē, izmantojot acu izsekošanas tehnoloģijas.

Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/042).


Publikācijas valoda: Latviešu

Rakstu varat atrast šeit.