“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projekta  MP9 ir noslēdzies (30.06.2019.) un šajā laikā ir izveidots TELECI prototips, kas tiek pilnveidots un uzlabots.

Projekta pētnieki aktīvi strādā pie savu nodevumu uzlabošanas, atbilstoši Eiropas Komisijas eksperu ieteikumiem un sagatavotajam darbu plānam.

Sabīnes Grīnbergas prezentācija RSU un Viktora Zagorska posteris Grieķijā.

Ir bijis komandējums uz konferenci “CSEDU 2019” Grieķijā, kas notika 01.- 05.05.2019., un kurā tika prezentēts Viktora Zagorska un Ata Kapenieks raksts “Review of Cognitive Energy Flow Model Concept for Virtual Student”,  kas jau ir indeksēts Scopus.

Kā arī sagatavots un iesniegts Viktora Zagorska un Ata Kapenieka raksts “First Insights into Hybrid AI-Fuzzy Tutoring System for Boredom Identification” Japānā.