“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projekta MP11 ir noslēdzies (31.12.2019.) un šajā laikā tiek pilnveidots un uzlabots TELECI prototips, projekta pētnieki aktīvi turpina strādā pie savu nodevumu uzlabošanas, atbilstoši Eiropas Komisijas ekspertu ieteikumiem un sagatavotajam darbu plānam.
TELECI 4.aktivitātes raksts ” TELECI Architecture for Machine Learning Algorithms Integration to Existing LM S ” pieņemts izdošanai rakstu krājumā/monogrāfijā “Emerging Extended Reality technologies for Industry 4.0: Experiences with Conception, Design, Implementation, Evaluation and Deployment”; 2020.gada sākumā plānota izdošana John Wiley & Sons, Inc. Zagorskis, V., Gorbunovs, A., Kapenieks, A. (in press, 2020). TELECI Architecture for Machine Learning Algorithms Integration to Existing LMS. In: Emerging Extended Reality technologies for Industry 4.0: Experiences with Conception, Design, Implementation, Evaluation and Deployment (eds. by Jolanda G. Tromp, Dac-Nhuong Le, and Chung Van Le). Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. / Scrinever Publishing, 2020, pp. 77-94.
Amerikas FORBES žurnāls publicējis TELECI projekta atziņas no Mērijas Jirgensons un Jāna Kapenieka sen. raksta Daugavpilī izdotajā žurnālā “JOURNAL OF TEACHER EDUCATION FOR SUSTAINABILITY”. Tātad miljonāru žurnāls uzskata, ka TELECI projekta atziņas kopā ar MIT atziņām ir nozīmīgas nākotnes digitālajiem biznesiem. Arī Daugavpilī izdots žurnāls ar IF=1,6 ir atzīstams izdevums:
https://www.forbes.com/sites/dereknewton/2018/09/17/how-blockchain-will-come-to-campus/#57ced379488d