“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projekta  MP8 ir noslēdzies un šajā laikā ir sagatavota TELECI prototipa Beta versija, kas tiek uzlabota, kā arī turpinās darbs pie projekta 1., 5., 6., 7., 8. un 9.aktivitātes.

Ir bijis komandējums uz konferenci Vīni, kurā tika prezentēti raksti – “5th International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 19)”, kas notika 26.-28.03.2019.