Projekts “E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu sistēmās (ETM)”

Rīgas Tehniskās Universitātes Tālmācības studiju centrs sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas aģentūru “Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūts” un Liepājas Universitāti realizē projektu “E-tehnoloģijas inovatīvās zināšanu avotu un plūsmu sistēmās (ETM)”,  (2010/0222/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/150)

                  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projektā tiek pētītas un attīstītas informācijas apstrādes tehnoloģijas sarežģītās informācijas un zināšanu plūsmu un avotu sistēmās, kuras atspoguļo procesus, vajadzības un tendences augošajā zināšanu sabiedrībā.

Galvenās projekta aktivitātes ir E,T,M (E – digitālās tehnoloģijas ar uzsvaru uz Interneta tehnoloģijām, T – digitālās televīzijas tehnoloģijas, M – mobilās tehnoloģijāas) produktu lietošanas modeļu pētījumi, zināšanu pārneses procesu pētījumi Internetā, eIekļaušanas procesu un kognitīvo procesu pētījumi. Paredzēti arī ETM produktu prototipu izstrādes, lietošanas un lietojamības pētījumi. Pētījumos tiks radīts E-portfolio prototips, kurš interpretēs mērķa grupas vajadzības.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr. A. Kapenieks, kas ir vairāk kā 50 zinātnisko publikāciju autors  e-studiju pētījumu un attīstības jomā, skaidro, ka šis pētījums dod iespēju jaunajiem zinātniekiem izstrādāt inovatīvus pakalpojumus, sinerģētiski integrējot televīziju, interneta un mobilo telefonu tehnoloģijas, radot  jaunu tehnoloģiju un ETM satura lietošanas pakalpojumu modeļus. Tie integrēs katras tehnoloģijas lietotājprasmes un sasniegs zināšanu sabiedrībai nozīmīgu rezultātu. Tiks pilnveidoti pētniecības procesi, iesaistot lietotājus un izmantojot  Living Lab pētījumu modeli