Sinerģētiska pieeja jaunu biznesu veicināšanai izmantojot e-studiju, televīziju un mobilo tehnoloģiju iespējas ( eBig3 )

LatLit starprobežu programmas projekts “Sinerģētiska pieeja jaunu biznesu veicināšanai izmantojot e-studiju, televīziju un mobilo tehnoloģiju iespējas ( eBig3 )” (LLIII-183)

eBig3 ir pavisam jauns un nebijis veids, kā mācīties jebkurā laikā, jebkurā vietā un izmantojot trīs dažādus mācību piegādes kanālus.

E-studiju, televīzijas un mobilo tehnoloģiju sinerģija ir veids, kā mācās zināšanu sabiedrība.

Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu pētniecības sadarbības tīklu, kas veicina uz tehnoloģijām balstītu mācīšanos, un izstrādāt stratēģiju uzņēmējdarbības veicināšanas izglītojošiem pakalpojumiem. Projekts  veicinās uzņēmējdarbības garu pierobežas rajonos.

eBig3 projekts apvienos trīs savstarpēji papildinošus uz tehnoloģijām balstītus mācīšanās veidus:

1) eLearning – mācīšanās, izmantojot datoru un/vai internetu;

2) tLearning – mācīšanās, izmantojot televīziju;

3) mLearning – mācīšanās, izmantojot mobilās ierīces,

lai radītu efektīvu un inovatīvu starpmediju mācīšanās sistēmu (eBig3), kura dos lielākas iespējas par jau pazīstamajiem uz internetu balstītajiem risinājumiem.

eBig3 sistēma apvienos plašu televīzijas popularitāti, mobilo tehnoloģiju ikdienas pieejamībuar ātrdarbīga interneta pieslēguma jaudu un elastību. Tā ļaus kursu dalībniekiem izmantot pēc izvēles mācību piegādes kanālu kādā noteiktā brīdī (atkarībā no pieejamības un izvēles) vai arī to kombināciju – savstarpēji papildinošus divus vai trīs mācību piegādes kanālus, tādējādi nodrošinot mācību pieejamību ikvienam jebkurā vietā, jebkurā laikā.

Projekta aktivitātes ietver sevī eBig3 tehnisko risinājumu integrāciju starpmediju mācību satura radīšanā, pedagoģisko un eBig3 kursu organizēšanas metožu precizēšanu / papildināšanu, kopīgās izpratnes izveidi / attīstīšanu par mērķgrupas lietotāja mācību kontekstu pierobežas rajonos, mācību satura izveidi un izmēģinājuma kursu organizēšanu. Jaunās sistēmas paraugu kursi būs saistīti ar uzņēmējdarbību, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un citām prasmēm, kuras būs nozīmīgas ilgtspējīgā zināšanu ekonomikā.Projekta konsorcijs izstrādās 10 inovatīvus starpplatformu kursus latviešu un lietuviešu valodā ar savstarpēji papildinošiem mācību materiāliem televīzijā, internetā un mobilajās ierīcēs.

Projektu kopīgi īsteno:
Rīgas Tehniskā universitāte,
Liepājas Universitāte,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Daugavpils Universitāte
Kauņas Tehniskā universitāte
Šauļu Universitāte
Utenas Darba tirgus mācību centrs