“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projektā turpinās iesāktais darbs.

3. aktivitātes “Eiropas kompetenču ietvara pielāgošana TELECI tehnoloģijai”  3.2.apakšpunkta ietvarā ir saņemts apstiprinājums zinātniskā raksta:

Ratniece D., “Cognitive development in active  E- learning”  pieņemšanai  International Conference on: Communication, Management and Information Technology ICCMIT’18 “ konferencei Madridē, Spānijā, 2018.gada 2.- 4.aprīlī

4.aktivitātē “Epakalpojumu informācijas sistēmas konceptuālais dizains ir saņemts apstiprinājums:

  1. Daugule I., Kapenieks A., “Collaborative knowledge flow – mapping the e-learning environment” raksts iekļauts Web of Science datubāzē. https://library.iated.org/view/DAUGULE2017COL I. Daugule, A. Kapenieks (2017) COLLABORATIVE KNOWLEDGE FLOW — MAPPING THE E-LEARNING ENVIRONMENT, EDULEARN17 Proceedings, pp. 3304-3311. ISBN: 978-84-697-3777-4, ISSN: 2340-1117, doi: 10.21125/edulearn.2017.1708.
  2. Cakula S., “Smart technological learning conceptual model” raksts ir pieņemts ICCMIT’18 “ konferencei Madridē, Spānijā, 02.- 04.2018.
  3. Daugule I., Kapenieks A.,  “The Data of the Initial Motivation – a Valuable Source for the Development of the Course Content” raksts ir pieņemts ICCMIT’18 “ konferencei Madridē, Spānijā, 02.- 04.2018.
  4. Dzelzkaleja L., “Color code method design evaluation and data analysis” raksts ir pieņemts  ICCMIT’18 “ konferencei Madridē, Spānijā, 02.- 04.2018.
  5. Gorbunovs A., Timsans Z., Zuga B., Zagorskis V., Conceptual design of the new generation adaptive learning management systemraksts ir pieņemts ICCMIT’18 “ konferencei Madridē, Spānijā,02.- 04.2018.
  6. Juskaite L., “Cloud-based solutions to the levelling education in physics in the context of Latvian education” raksts ir pieņemts ICCMIT’18 “ konferencei Madridē, Spānijā, 02.- 04.2018.

Pastāvīgi notiek zinātniski semināri teicamu rezultātu sasniegšanai.