“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projektā tik nolemts pagarināt MP7 termiņu līdz 31.12.2018., līdz ar to MP7 ir noslēdzies un šajā laikā ir sagatavota un iesniegta projekta zinātniskās kvalitātes novērtējuma veidlapa, sagatavots TELECI prototips, kas tiek pārbaudīts, kā arī turpinās darbs pie projekta 1., 5., 6., 7., 8. un 9.aktivitātes.

Ir bijis komandējums uz konferenci Budapeštā, kurā tika prezentēts raksts, kurš tiks publicēts Scopus datubāzē. Kā arī ir iesniegts raksts un pieņemts konferencei Vīnē “5th International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 19)”, kas notiks 26.-28.03.2019.