“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projekta 7.pārskata periodā ir noslēgušās šādas aktivitātes:
– 2. “Esošo mašīnmācīšanās un lieldatu datizraces pētījumu analīze e-pakalpojumu informācijas sistēmās”,
– 3. “Eiropas kompetenču ietvara pielāgošana TELECI tehnoloģijai”,
– 4. “E-pakalpojumu informācijas sistēmas konceptuālais dizains”.

Dažiem rakstiem tiek gaidīti apstiprinājumi par to atrašanos Scopus datu bāzēs.

Projektā turpinās 1., 5., 6., 8., 9.aktivitātes un ir uzsākta 7.“Datizguves pētījumi e-pakalpojumu lietojumiem” aktivitātes īstenošana.

Iesniegta atskaite projekta vidusposma zinātniskās kvalitātes novērtējumam.