“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projekta 6.pārskata periodā notiek aktīva zinātnisko atskaišu sagatavošana vidusposma pārbaudei.
Līdz šim laikam ir pabeigtas projekta 2.aktivitāte “Esošo mašīnmācīšanās un lieldatu datizraces pētījumu analīze e-pakalpojumu informācijas sistēmās” (iesniegti 2 raksti  publicēšanai Scopus datubāzē) un 3. aktivitāte “Eiropas kompetenču ietvara pielāgošana TELECI tehnoloģijai” (iesniegti 3 raksti starptautiskās konferencēs), kā arī šobrīd pabeigta 4.aktivitāte “E-pakalpojumu informācijas sistēmas konceptuālais dizains” (iesniegti 2 raksti no kuriem viens raksts ir publicēts “International Journal of Engineering & Technology, Vol.7”, bet otrs Scopus datubāzē).
Uzsākta projekta 7.aktivitāte “Datizguves pētījumi e-pakalpojumu lietojumiem”.