“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Projektā turpinās iesāktais darbs:

Piektā progresa pārskata laikā ir veikta projekta zinātnisko rezultātu prezentēšana starptautiskā konferencē ICCMIT’18 “ Madridē, Spānijā, 2018.gada 2.- 4.aprīlī un Doktorantūras skolā Sicīlijā – Lielo Datu analīzes un vizualizācijas metodes, (Summer school on Clustering, data analysis and visualization of complex data, University of Catania, Italy), Katānijas universitātē, Itālijā, 2018.gada 21.-25.maijā,  kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotajā konferencē, International Scientific Conference Meaning in Translation: Illusion of Precision 2018.gada 16 – 19.maijā RTU, Faculty of e-LearingTechnologies and Humanities.

Turpinās darbs pie E-pakalpojumu informācijas sistēmas konceptuālā dizaina un TELECI tehnisko prasību specifikācijas struktūras.

5.aktivitāte – “Lieldatu pētījumi daudzplatformu informācijas sistēmās”. Veikts pētījums par lielajiem datiem daudplatformu daudzekrānu sistēmās. Nolasīts referāts “Visualization of Educational Data” starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Meaning in Translation: Illusion of Precision, May 16-19, 2018
6.aktivitāte – “Mašīnmācīšanās un mākslīgajā intelektā balstīti algoritmu pētījumi e-pakalpojumu informācijas sistēmām” ir izstrādāts ziņojums par efektīvām datu apstrādes metodēm mācīšanās un mācīšanas, kā arī e-studiju vidē no mācībām atkritušo personu skaita samazināšanas jomā.
8.aktivitāte – “Eksperimentālā testgultne un izstrādātās tehnoloģijas testēšana LivingLab apstākļos” ir izstrādāts ziņojums par jaunākajiem sasniegumiem lietotāju uzvedības jomā e-apmācības vidē ar atbilstošiem intervences pasākumiem, lai uzlabotu mācīšanās efektivitāti. Papildināts algoritms e-pakalpojumu informācijas sistēmu testēšanai Living Lab.
9.aktivitātes “Biznesa modeļa izstrāde” ietvaros tiek pētīti e-pakalpojumu attīstības virzieni pasaulē.