“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

 

Veiksmīgi noslēdzies projekta otrais pārskata periods 01.06.2017. – 31.08.2017.

Šajā laikā projektā ir pabeigta īstenot Esošo mašīnmācīšanās un lieldatu datizraces pētījumu analīze e-pakalpojumu informācijas sistēmās.

Turpinās E-pakalpojumu informācijas sistēmas konceptuālā dizaina izstrāde un Eiropas kompetenču ietvara pielāgošana TELECI tehnoloģijai, kā arī notiek projekta vadība, koordinēšana un pārraudzība.

Notikušas 7 sanāksmes/semināri un patlaban ir uzsākta otrā ceturkšņa atskaišu sagatavošana.