ERAF projekts Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI) No.1.1.1.1./16/A/154

01.03.2017. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centrs ir uzsācis projekta īstenošanu!

Projekta mērķis un rezultāti: izstrādāt uzlabotu e-studējošā profila modeli un izveidot atbalsta sistēmu daudzekrānu e-studiju scenārijiem.

Projekta kopējais finansējums: 648639,29

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: ERAF: 551 343.39

Nacionālais publiskais finansējums: 97 295.90