“Tehnoloģiska mācību e-ekosistēma ar gadījuma rakstura mijiedarbībām (TELECI)”

Veiksmīgi noslēdzies projekta pirmais pārskata periods 01.03.2017. –  31.05.2017.

Šajā laika posmā projektā ir uzsāktas aktivitātes:

  1. Projekta vadība, koordinēšana un pārraudzība.
  2. Esošo mašīnmācīšanās un lieldatu datizraces pētījumu analīze e-pakalpojumu informācijas sistēmās.
  3. Eiropas kompetenču ietvara pielāgošana TELECI tehnoloģijai.
  4. E-pakalpojumu informācijas sistēmas konceptuālais dizains.

Notikušas 10 sanāksmes/semināri un patlaban notiek pirmā ceturkšņa atskaišu sagatavošana.