Projekts “Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai iesācējiem”

ESF PIAA atbalstīts projekts (2006/0105/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0129/0007)

Projekta mērķis ir veicināt cilvēkresursu attīstību, izstrādājot un realizējot tālākizglītības programmu augstskolu pasniedzējiem, lai Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē būtiski paaugstinātu pasniedzēju kompetenci IT jomā un mūsdienu zināšanu sabiedrības tehnoloģiju izmantošanā.

Piesaistot Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra resursus, projekta ietvaros paredzēts apmācīt augstskolu akadēmisko personālu un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus inovatīvā e-studiju metodikā, satura izstrādē un to organizēšanā, iepazīstināt ar jaunāko e-studiju programmnodrošinājumu un tam atbilstošajiem IT risinājumiem.

Projekta mērķa grupu veido sadarbības augstskolu akadēmiskais personāls no Vidzemes augstskolas, Rēzeknes augstskolas, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils augstskolas un Valsts Aģentūras „Sociālās integrācijas centrs”.

Projekta ilgtspēju nodrošinās tas, ka projekta partneri, izmantojot sagatavotos mācību materiālus, pēc projekta beigām varēs pastāvīgi organizēt kursus, izmantojot apgūtās prasmes e-studiju metožu pielietošanā mācību procesā.

Projekts tika īstenots Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Jūrmalā un Rīgā 12 mēnešos 2006-2007.g.