Projekts “Pētījumi m-studiju produktu un pakalpojumu izstrādei Latvijā atbilstoši multimediju, telemātikas un telekomunikāciju attīstības līmenim”. PUMPURS

Eiropas reģionāla attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.5.1. projekts

Nr.VPD/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000078/038

Akronīms: PUMPURS. Projekta realizācijas laiks: 2006. gada 29. jūnijs – 2008. gada 30. jūnijs. Projekta vadītājs: profesors Ilmārs Slaidiņš.

Projekta īstenošana notika sadarbojoties Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes, RTU Tālmācības studiju centra, Ventspils augstskolas un Valmieras augstskolas vairāk kā 20 ekspertiem, no kuriem 3 bija jaunie zinātnieki..

Projekta mērķis bija izpētīt jaunāko mobilo komunikāciju tehnoloģiju (2,5G; 3G; WiFi u.c.) piemērotību sadarbības un studiju vajadzībām, kā arī izstrādāt metodoloģiju šādu pakalpojumu realizācijai.