Projekts “RTU inženierzinātņu studiju programmu un pētniecības kvalitātes un pieejamības uzlabošana ar moderniem IKT risinājumiem”

Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas ekonomisko attīstību, uzlabojot RTU elektrozinātņu  profila bakalaura studiju programmu kvalitāti, padarot tās pieejamākas Latvijas reģionos Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, kā arī, vienlaicīgi risinot augsti kvalificētu pasniedzēju trūkuma problēmu reģionos šajā nozarē. Projekta aktivitātes ietver kursu uzlabošanu, modernu IKT risinājumu ieviešanu pasniegšanā (t.sk. videokonferences, interaktīvas simulācijas, virtuālās laboratorijas, audiovizuālu lekciju arhivēšanu), aprīkojuma īri, literatūras un programmatūras iegādi, pasniedzēju un asistentu sagatavošanu, studiju vizītes un seminārus ar mērķi pārņemt labāko Eiropas praksi.

Projekta rezultāti ietver kvalitatīvāku bakalauru sagatavošanu un ar elektroniku saistītu nozaru attīstību Latvijas reģionos. Projekta partneri ir RTU un tās filiāles Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī. Mērķauditorija ir RTU akadēmiskais personāls un elektrozinātņu profila bakalaura programmu studenti. Projekts tiks īstenots Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī no 2006.gada 2.oktobra līdz 2008.gada 31.jūlijam.