Projekts “Draudzīgi un motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai”

ESF PIAA atbalstīts projekts (2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007)

Projekts veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kopējā izglītības sistēmā, lai tie iegūtu pārliecību par savām spējām un varētu  apgūt tās jauniešiem ar speciālām vajadzībām paredzētās studiju programmas, kuras sagatavo veiksmīgam darbam zināšanu sabiedrībā.

Izmantojot projekta partneru pieredzi par mērķa grupas vajadzībām un iespējām (Sabiedrības Integrācijas Centrs, Jūrmala), inovatīviem e-studiju un spēļu risinājumiem (Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga) un pedagoģisko pieredzi skolotāju apmācībā (Liepājas Pedagoģijas Akadēmija) tiks veikta vajadzību un prasību analīze, lai izstrādātu e-kursu – spēli Internetā un offline.

Lai jauniešiem ar speciālām vajadzībām būtu viegli un draudzīgi pieejamas iespējas individuālā tempā izlīdzināt savu vērtību,  zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešamas studijām koledžas līmeņa programmās, tiks radīti jauni inovatīvi e-kursi/spēle, kā arī izstrādāti to lietošanas paņēmieni un sagatavoti kursu pasniedzēji-konsultanti.

Projekts tika īstenots Jūrmalā, Rīgā un Liepājā 16 mēnešos 2004-2006.g.