Projekts “Inovatīvas E-studijas”

Projektu „Inovatīvas e-studiju pieejamības paaugstināšana uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšanai Latvia” finansiāli atbalsta Eiropas savienība. Projekts ir parakstīts 23.02.2005. projekta ilgums – 10 mēneši.

Projekta mērķi
Projekta mērķis ir sekmēt ekonomisko attīstību, būtiski uzlabojot tālākizglītības kvalitāti Latvijas augstākajās mācību iestādēs. Pārvarēt relatīvas izolācijas sekas Latvijas augstākās izglītības iestāžu vidū nacionālās ekonomikas ietvaros, piemēram, nepietiekamu ieguldījumu vietējā darba tirgū. Projekts ir izveidots, lai noteiktu un pārbaudītu prioritātes, kas ļautu efektīvi izmantot zināšanu sabiedrības tehnoloģiju iespējas, piemēram, E-studiju un zināšanu pārvaldības tehnoloģijas.

Baltijas jūras reģionā izveidot jaunu, efektīvu e-studiju tīklu ar Eiropas dimensiju. Projekta gaitā paredzēts attīstīt kontaktus, kas apvienos divus tīklus – nesen nodibināto Latvijas augstāko mācību iestāžu tīklu, ko veido šī projekta partneri, un e-kompetences tīklu „EU[eComp]Int, ko atbalsta ES.

Vispārējais projekta mērķis ir izstrādāt vienotu nākamās paaudzes e-studiju stratēģiju, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un efektīvu sadarbību uz tehnoloģijām balstītas izglītības jomā gan Latvijas, gan Lietuvas augstskolu vidū, kā arī uzlabot tālākizglītības kvalitāti un pieejamību, atbildot zināšanu sabiedrības izaicinājumiem.

 • Veicināt vietējā darba tirgus un biznesa prasību izpildi, nostiprinot tīklošanās tradīcijas un radot jaunus risinājumus mūžiglītībai.
 • Izstrādāt zināšanu, mācību kursu un programmu apmaiņas principus augstākās izglītības institūciju vidū, izmantojot EKD (Enterprise Knowledge Development) metodi.
 • Noteikt vienotus principus un metodes savu un partneru izstrādāto kursu novērtēšanai. Apkopot labākās prakses risinājumus autortiesību aizsardzības jautājumos e-studiju jomā.
 • Veidot apvienotus projektus mācību kursu izstrādei ar augsta līmeņa modernāko multimediju un e-studiju tehnoloģiju pielietojumiem.
 • Noteikt vienotus metodiskos principus kursu pasniegšanai, lai nodrošinātu atbalstu darba tirgus vajadzībām.

Mērķa grupas
Projekta mērķa grupa ir augstskolu personāls, kas tieši iesaistīts ar IKT atbalstītā izglītībā un studiju aktivitātēs, kas atvērti izglītības inovācijām un, kas darbosies kā multiplikatori e-studiju attīstīšanā.

Otra projekta mērķa grupa ir augstākās izglītības iestāžu menedžmenta realizētāji, studiju politikas noteicēji un lēmumu pieņēmēji, kas izstrādā ilgtspējīgas IKT integrācijas programmu un attīstības stratēģiju savās institūcijās.

Netiešās mērķa grupas ietver esošos un potenciālos studentus partneraugstskolās, tālākizglītībā ieinteresētos pieaugušos, regulārā darbā nodarbinātos cilvēkus, studējošos ar speciālām vajadzībām (invalīdus).

Galvenās projekta aktivitātes

 • Projekta vadīšana (visu projekta norises laiku).
 • Projekta atklāšanas sanāksme un projekta stīringa komisijas izveide.
 • Informācijas pasākums ar partneraugstskolu administrācijas iesaisti.
 • Augstskolu sadarbības EKD modelēšana reģionālās ekonomikas attīstībai.
 • E-studiju apmācības seminārs partneraugstskolu personālam.
 • EU [eComp]Int projekta sanāksmju apmeklēšana Dānijā vai citā Baltijas jūras reģionā.
 • E-studiju materiālu veidošanas seminārs profesionāļiem.
 • Labāko kursu adaptēšana un pilotēšana – kurss „SQL Fundamentals”.
 • Labāko kursu adaptēšana un pilotēšana – kurss „Technical Communication”.
 • Mācību kursu apmaiņas principu izstrāde.
 • Stratēģijas izstrāde multimediju un uz Interneta balstītai kursu un studiju programmu veidošanai sekojot nacionālās attīstības programmas prioritātēm.
 • E-studiju autortiesību aizsardzības principu izstrāde.
 • Darba programmas izstrāde tuvākajiem 3 gadiem.
 • Kursu krātuves prototipa izstrāde.
 • Rezultātu novērtēšana.
 • Noslēguma ziņojuma izveide.