Projekts “Valsts policijas koledžas pedagogu kompetenču paaugstināšana IT sekmīgai izmantošanai”

ESF PIAA atbalstīts projekts (2006/0053/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0031/0132)

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Koledžas pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšanu informāciju tehnoloģiju jomās, lai sekmētu tālākizglītības attīstību un nodrošinātu e-apmācības programmu izstrādi un īstenošanu policijas darba pilnveidei.

Projekts tiks īstenots izmantojot IKT risinājumus ar Valsts policijas atbalstu un Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra pieredzi mācību vides izveidē.

Projekta mērķa grupu veido Valsts policijas koledžas pedagogi un tā galvenās aktivitātes ir vērstas pedagogu iepazīstināšanai ar modernākajām kognitīvajām teorijām un to praktiskām pielietošanas iespējām izmantojot interaktīvu multimediju mācību materiālus efektīvai e-studiju vides apgūšanai un izveidei.

Inovatīvi multimediju e-studiju risinājumi nodrošinās visiem pieejamas mācību vides izveidi, kā rezultātā paaugstināsies Latvijas izglītības līmenis.

Projekts tika īstenots Jūrmalā un Rīgā laika posmā no 2007.gada 5.marta līdz 2008.gada 29.februārim.